Wat is asbestverwijdering?

asbest-verwijderen

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen die tot de categorie silicaten behoren. Dit zijn zouten van kiezelzuur die worden gebruikt bij de bereiding van glas. Asbest kan zo klein zijn dat het niet eens met het blote oog waar te nemen is. Omdat het materiaal schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid is het gebruik er van in meerder landen wettelijk beperkt. Bij de aanwezigheid van asbest in een pand is het noodzakelijk om dit te laten verwijderen. Bedrijven als de Swart Asbest Advies & Begeleiding B.V. zijn gespecialiseerd in het inventariseren van asbest en weten precies hoe ze dit materiaal kunnen herkennen. Voordat de asbest verwijderd wordt kijken de experts eerst of er inderdaad sprake is van de aanwezigheid van asbest in een pand. Om asbest te voorkomen is het aan te raden om je pand eens in de zoveel jaar door deze specialisten op asbest te laten testen. Soms is het voor sommige bedrijven of panden zelfs verplicht om een asbestinventarisatie uit te voeren.

 

Gebruik van asbest

Waarom wordt asbest nog gebruikt als het zo gevaarlijk is? In eerste instantie is het gebruik van asbest geen probleem. Het wordt pas gevaarlijk als er asbestcementproducten zijn en wanneer er incidenten als een brand of sloop hebben plaats gevonden. In deze gevallen kan de asbest in de buitenlucht terechtkomen, wat schadelijk is voor jouw gezondheid. Tegenwoordig is de mate van asbestvervuiling in de lucht op een redelijk constant niveau, maar dit is niet altijd zo geweest. In de jaren tachtig was er erg veel vervuiling van asbest in de lucht, wat voornamelijk door het verkeer werd veroorzaakt. Wanneer deze asbestvezels in de lucht terecht komen, bestaat de kans dat ze naar je longen toe gaan of zelfs verder in het lichaam verspreid raken. Dit kan verschillende ziektes als asbestose, asbestpleuritis, fibrose, longkanker, mesothelioom of pleuraverdikking tot gevolg hebben. Om ziektes als deze te voorkomen is het noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf als de Swart Asbest Advies & Begeleiding B.V. Zij kunnen vervolgens aangeven of het noodzakelijk is om een asbestverwijdering uit te laten voeren.

 

Hoe werkt asbestverwijdering?

Asbest kan geïnventariseerd worden door een gespecialiseerd bedrijf als de Swart Asbest Advies & Begeleiding. Het is mogelijk om bij hen een afspraak in te plannen voor een inventarisatie. Dit houdt in dat de professionals jouw pand gaan analyseren op de aanwezigheid van asbest. Wanneer er sporen van asbest worden aangetroffen, zullen zij jou adviseren over de vervolgstappen die ondernomen moeten worden. Voor de verwijdering is het noodzakelijk om aan de bel te trekken bij een extern bedrijf dat gecertificeerde medewerker beschikbaar stelt voor de asbestverwijdering. Wanneer je een afspraak wil inplannen voor een asbestinventarisatie of je wil informatie ontvangen, is het mogelijk om telefonisch of via de mail contact met de Swart opnemen. Hopelijk leidt deze inventarisatie tot een pand dat volledig asbest-vrij is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *